Polonya Eğitim ve Araştırma Vizesi

Polonya Eğitim ve Araştırma Vizesi

Polonya Eğitim ve Araştırma Vizesine başvuru yapacak T.C. Umuma Mahsus (Bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşlarının vize almaları zorunludur. T.C. Diplomatik, Hizmet ve Hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları 90 günü geçmemek şartıyla vizeden muaftırlar.

Polonya Eğitim ve Araştırma vizesi için başvuru sahibinin bir Avrupa Birliği (AB) programı kapsamında desteklendiğini belirten Türkiye Ulusal Ajansı veya TÜBİTAK tarafından verilmiş olan davet mektubunu başvurusu sırasında ibraz etmesi gerekmektedir. Vize başvuru işlemleri için pasaportun güncel, en az 2 boş sayfasının bulunması ve seyahat sonrası için en 3 ay geçerliliğinin bulunması gerekmektedir. Otelde veya evde kalacağını belirten konaklamaya dair belgeler başvuru evrakları arasında bulunmalıdır.

Polonya Eğitim ve Araştırma vizesi için şahsen başvuru yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Vize başvuru işlemleri konsolosluk tarafından yetki verilmiş vize merkezleri, seyahat acenteleri aracılığıyla yapılabilmektedir. Polonya Eğitim ve Araştırma vizesi için değerlendirme yetkisi yalnızca Polonya Konsolosluğu ve Polonya Büyükelçiliğinin inisiyatifindedir.

Polonya Vizesi için Davet Mektubu

Polonya vizesi için davetiye, bir kişinin Polonya'ya girişi, ülkede ikamet süresince yapacağı harcamaları karşılamak için gereken mali kaynağa sahip olduğunu kanıtlamak amacıyla yasaların öngördüğü imkanlardan ve haklardan biridir. Davetiye, o kişiyi davet eden kişiye, yabancının Polonya'da konaklama, yeme ve içme, olası bir tedavi ve Polonya'dan uzaklaştırılması da dahil olmak üzere, ülkede kaldığı zaman içerisinde bütün harcamalarını karşılanacağına istinaden belge özelliği taşımaktadır. Polonya vize başvuru formunda belirtilen bilgiler başvuru yapılan vize türünün dışında olmamalıdır. Polonya Schengen vizesi başvurularında Polonya vize başvuru formunun doğru eksiksiz ve tam bir şekilde doldurulması gerekmeklidir. Polonya vize başvuru formu Polonya Konsolosluğu tarafından hazırlanmış olup Polonya'ya seyahat edecek kişilerin vize türlerine göre doldurması zorunlu resmi bir belgedir. Vize başvuru formunun seyahat amacına göre eksiksiz doldurulması ve ibraz edilen evrakların formun içeriğini desteklemesi gereklidir. Polonya vize başvuru formunda belirtilen seyahatin amacı, şirket yazısı ya da şahsi dilekçe seyahat tarihleriyle uyumlu olmalıdır. Polonya vize başvuru formunda beyan edilen bilgiler diğer belgelerdeki bilgileri onaylamalıdır. Pasaportta yer alan bilgilerden farklı kimlik bilgileri veya seyahat belgelerinden farklı konaklama bilgileri vizenin ret ile sonuçlanmasına sebep olabilmektedir. Vize başvuru formunu dolduran başvuru sahibi verdiği tüm bilgileri doğru ve tam olarak ibraz etmiş olur.

Polonya vize başvuru doldurulurken hatalı veya yanlış herhangi bir bilgi verilmemelidir. Bir Schengen ülkesinden vize reddi almak bir sonraki vize başvurularını olumsuz etkilemektedir. Polonya vize başvuru formu, bilgisayarda ya da el yazısıyla okunaklı ve bir düzeltme yapmadan ve yazının üzerini çizmeden doldurulması, forma girilen bilgilerin pasaportta yer alan bilgiler ile örtüşmesi gerekir. Polonya Konsolosluğu vize başvuru formundaki bütün soruların cevaplandırılmasını istemektedir. Başvuru sahibi ile ilgili olmayan soruların ilgili boşluğa çizgi çekmek suretiyle cevaplandırılması gerekir. İstenen belgelerin tamamının beyan edilmemesi, formun hatalı veya eksik doldurulması, form üzerinde düzeltme yapılması ya da hataların üzerinin çizilmesi halinde başvuru kabul edilmez. Vize başvurusunda bulunan kişiye ait pasaportun Polonya'da planlanan son kalış günü itibariyle en az 3 ay daha geçerli olması gerekir. Geçerlilik süresi daha kısa olan pasaportlar konsolosluk tarafından kabul edilmemektedir.

Polonya Eğitim ve Araştırma Vizesi için Gerekli Evraklar

Polonya Eğitim ve araştırma vizesi için gerekli evraklar aşağıda sunulmuştur. Başvuru sahibinin evrakları tam ve eksiksiz bir şekilde hazırlaması gerekmektedir. Vize başvurularında evrakların doğru ve tam olarak hazırlanmaması vizenin sonucunu olumsuz etkilemektedir.

 • Vize başvuru formu. Dikkatli doldurulmuş, tarih yazılmış ve imzalanmış Schengen formu.
 • Pasaport. Seyahat sonrası en az 3 ay geçerliliği olan pasaport ve kişisel bilgilerin olduğu sayfanın ve son 3 yılda alınmış Shengen vizelerinin fotokopisi.
 • Fotoğraf. 2 adet 35x45mm ebatlarında güncel arka fonu beyaz biyometrik fotoğraf.
 • Uçak rezervasyonu. Seyahat sürelerinde düzenlenmiş gidiş dönüş uçak biletleri rezervasyonu.
 • Otel rezervasyonu. Kalınması planlanan süre için konaklamaya ilişkin belge
 • Seyahat sağlık sigortası. Tüm seyahat süresini kapsayan, ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarını içeren 30000 Euro tutarında Schengen bölgesi için geçerli seyahat sigortası.
 • Davetiye. Başvuru yapan kişinin AB programı kapsamında desteklendiğini gösteren Türkiye Ulusal Ajansı veya TÜBİTAK tarafından verilmiş mektup.
 • Eğitim masraflarının ödendiğini gösteren ödeme makbuzu.
 • Öğrenci belgesi. Başvuran kişi öğrenci ise; okuldan alınmış güncel ve orijinal öğrenci belgesi.
 • Muvaffatname. Reşit olmayanlar için ebeveynlerinin noter tasdikli izin belgesi.
 • Başvuru sahibi öğrenci veya çalışmıyor ise; ve kendi banka hesabı yoksa, aileden biri ya da başka biri sponsor oluyor ise; o kişideden alınan noter onaylı taahhütname ve o kişinin seyahat masraflarını karşılamaya yetecek bakiyeli, güncel banka hesabı.
 • Başvuran kişi öğretmen veya öğretim görevlisi ise; işveren mektubu ve izin onayı, SGK işe giriş bildirgesi ve barkodlu SGK hizmet dökümü ve üniversitenin evrakları(vergi levhası, tic.sicil gazetesi, imza sirküleri, faaliyet belgesi) Son 3 ayın maaş bordroları.
 • Gelir durumunu gösteren belgeler: Bankadan kaşeli ve imzalı son 3 aya ait şahıs hesabı dökümleri veya banka hesap cüzdanının orijinali.
 • Oturum kartı.Türk vatandaşı olmayanlar için ülkeye dönüşten itibaren 3 ay daha geçerli olan Türkiye'de oturma ve çalışma izni.

Önemli Not: Polonya eğitim ve araştırma vizesi için istenen evrakların 3 aydan yeni olması, belgelerin aslının ve 1 adet fotokopisinin sunulması gereklidir. Konsolosluk gerekli görmesi halinde yukarıda belirtilen evrakların dışında başka evrak ibraz edilmesini isteyebilir ve başvuru sahibini bizzat mülakata çağırabilir.

Polonya Vizesi için Finansal Kaynaklar

Polonya'ya seyahat planı olan kişinin yanında bulundurması gerekli finansal kaynak miktarı ile buna sahip olduğunu kanıtlayan belgeler istenmektedir. Polonya'ya giriş yapan kişinin, ülkede geçim, seyahat ve çıkış masraflarını karşılamak amacıyla yanında bulundurması gereken günlük para miktarı 75 Polonya Zlotisi veya karşılığı yabancı döviz olmalıdır. Polonya'ya 4 günü aşmayan kalış için giriş yapan yabancının, masrafları karşılamak amacıyla yanında bulundurması gereken para miktarı en az 300 Polonya Zlotisi veya karşılığı yabancı döviz olmalıdır. Polonya'da kalışın esas amacını oluşturmayan yaz çalışmasına olanak sağlayan program katılımcısı yabancı, geçim masraflarını karşılamak amacıyla 100 Polonya Zlotisi veya karşılığı yabancı dövizden az olmamak üzere günlük en az 20 Polonya Zlotisi bulundurmak zorundadır. Polonya üzerinden geçen ya da buradan çıkış yapan yabancı, yanında Polonya'ya geldiği biletin değeri tutarında mali kaynak bulundurmak zorundadır. Ancak, bu mali kaynak yabancı: Polonya ile komşu bir devletten geldiyse 200 zloti'den az, Polonya ile komşu olmayan bir AB üyesi devletten geldiyse 500 zloti'den az AB üyesi olmayan bir devletten geldiyse 2500 zloti veya karşılığı dövizden az olamaz.

Polonya Eğitim ve Araştırma Vizesi Kaç Günde Sonuçlanır?

Polonya eğitim ve araştırma vizesi başvuru değerlendirme süresi vize kararı, başvuru tarihinden sonraki yaklaşık 15 iş günüdür. Vize başvurusu, ziyaretin planlandığı tarihten en az 15 iş günü öncesinde yapılmalıdır. Ziyaretin baslangıç tarihine 3 aydan daha uzun bir süre varsa basvuru yapılamaz. Polonya vizesine sahip olmak, Polonya sınırlarına girişi garanti etmemektedir. Giriş izni her durumda Sınır Güvenliğine bağlıdır. Polonya Schengen vize sahibi kişi, vizesinin geçerliliği ve kalış gün sayısı bitmeden Polonya'dan ayrılmak zorundadır. Polonya'da kalmakta olan kişinin gerekçeli durumlarda kalış süresini uzatmak istemesi halinde, ikamet yeri itibariyle bağlı bulunduğu valiliğe en geç vizenin veya geçici oturum izninin son geçerlilik günü başvurmak zorundadır. Polonya'da kalış sırasında pasaportun kaybedilmesi durumunda kişi bu durumu derhal güvenlik güçlerine bildirmelidir.