Polonya Oturum İzni

Polonya Oturum İzni

Yabancı uyruklu kişilerin Polonya'da 3 ay ya da daha uzun süreyle bu ülkede ikamet edebilmeleir için oturma iznine sahip olmaları gerekmektedir. Polonya oturum izni için başvuru sahibinin şahsen başvuru yapması gereklidir. Aynı zamanda çocukların da şahsen başvuru sırasında hazır bulunmaları zorunludur. 18 yaşın altındaki, reşit olmayan kişilerin başvuru işlemlerini ebeveynlerinden biri yapabilir. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Topluluğu Konseyi'nin yabancılar yasasına istinaden, Schengen vizesi almak için başvurunun organize edilen seyahat tarihinden en az 15 gün önce yapılması önem arz etmektedir.

Vize başvuru formu
Başvuru formunun eksiksiz ve tam bir şekilde doldurulmuş ve imzalanmış olması gerekir. Reşit olmayan çocukların imzalı form ile başvurusunu her iki velisi yapabilir. Polonya vize başvuru formunda beyan edilen bilgiler vize türünün dışında olmamalıdır. Polonya Schengen vizesi başvurusunda vize başvuru formunun doğru bir şekilde doldurulması önemlidir. Polonya vize başvuru formu Polonya Konsolosluğu tarafından hazırlanan, Polonya'ya seyahat edecek kişilerin vize türlerine istinaden doldurması zorunlu olan resmi bir belgedir.

Pasaporta İlişkin Kriterler
Polonya oturum izni başvurusu için kullanılacak pasaportun ilk sayfasının fotokopisi ve seyahat sonrası için en az 3 ay geçerli olması gerekmektedir. Pasaportta vizenin basılabilmesi için en az 2 boş sayfa olmalıdır. Başvuru sahininin eğer başka pasaportu varsa başvuruya eklenmesi gerekir.

Fotoğraf Özellikleri
Başvuru esnasında kullanılacak olan fotoğrafın 3,5 x 4,5 cm ölçülerinde, güncel, son 6 ay içerisinde çekilmiş, arka fonu beyaz olması gereklidir. Başvuru sahibinin gözlüksüz, gözlerinin açık ve karşıya bakması, saçlarının yüzü kapatmaması, yüzünün ifadesinin doğal olması gereklidir.

Vize Harcı
Polonya oturum izni başvurusu için Polonya Konsolosluğu tarafından belirlenen vize harcının ödenmesi gerekmektedir.

Sağlık Sigortası
Öğrenim, Erasmus, bilimsel çalışma, kurs ve gönüllü hizmeti vizesi başvurularında sigorta poliçesinin kalış süresini kapsaması gerekir. Çalışma vizesi başvurusunda sağlık poliçenin kalış süresinin en az ilk ayını kapsaması gerekir.

Reşit Olmayanlar

Reşit olmayan kişiler kendi başına veya ebeveynlerden biri ile seyahat etmesi durumunda diğer ebeveynin muvafakati aranmaktadır. Muvafakatın alınamaması durumunda neden alınamadığını açıklayan yazı, reşit olmayanın tek başına seyahat etmesi halinde ebeveynlerden veya vasiden yurtdışına çıkabileceğine ilişkin noter onaylı muvafakat beyan edilmesi zorunludur. Vize başvurusunu veli imzalamalıdır.

 • Başvuru belgeleri arasında ebeveynlere veya vasiye ait pasaportun kişisel bilgileri içeren fotoğraflı sayfasının fotokopisi de yer almalıdır, ayrıca ebeveyn veya vasinin Schengen veya ulusal vizeye sahip olması halinde bunların fotokopisi.
 • Reşit olmayanların, sponsorluk yazısı ile birlikte ebeveynin finansal kaynaklara sahip olduğunu teyit eden belge ibraz etmeleri gerekir.
 • Polonya'ya gidiş ve burada planlanan kalış amacını teyit eden belgeler. Kalış için gereken finansal kaynaklara sahip olunduğunu teyit eden bilgiler.

Polonya Çalışma Vizesi için Gerekli Evraklar

 1. Vize başvuru formu. Doğru, tam ve okunaklı bir şekilde doldurulmuş, tarih yazılmış ve imzalanmış ulusal vize formu.
 2. Pasaport. Daha önceden alınan pasaportlar ve emniyetten alınacak pasaport protokolü. Pasaportta bilgilerin olduğu sayfanın ve son 3 yılda verilen Polonya ve diğer Schengen ülkelerine ait vize fotokopileri.
 3. Fotoğraf. Kriterlere uygun 2 adet biyometrik fotoğraf.
 4. Sağlık sigortası. Schengen bölgesinde geçerli, en az 1 ay kalış süresini kapsayan sağlık sigortası.
 5. Çalışma izni. Polonya çalışma izninin orijinalini ve fotokopisi.
 6. Şirket yazısı. Polonya'da bulunan firmadan kişinin işe alınma niyetini belirten, antetli kağıda yazılmış imzalı ve kaşeli şirket yazısı. Yazıda imzası bulunan kişinin adı, soyadı ve unvanının bulunması gereklidir.
 7. Diploma. Meslek diploması veya mesleki eğitim ve vasıflarını gösteren belge ve sertifikalar.
 8. Mali Kaynaklar. Barkotlu, ıslak imzalı ve kaşeli SGK hizmet dökümü ve son işyerine ait SGK işe giriş bildirgesi.
 9. Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
 10. Sabıka kaydı. Adli Sicil Kaydı.
 11. Askerlik Durum Belgesi.
 12. Oturum kartı. Türk vatandaşı olmayanlar için Türkiye'den planlanan çıkış tarihine kadar geçerli ikamet tezkeresi.

Polonya Öğrenim, Kurs Araştırma Vizesi

 1. Vize başvuru formu. Dikkatli bir şekilde doldurulmuş ve imzalanmış ulusal vize formu.
 2. Pasaport. Daha önce alınmış pasaportlar ve emniyetten alınacak pasaport protokolü. Pasaportta bilgilerin olduğu sayfanın ve son 3 yılda verilen Polonya ve diğer Schengen ülkelerine ait vize fotokopileri.
 3. Fotoğraf. Kriterlere uygun 2 adet 35x45mm ölçülerinde güncel, arka fonu beyaz biyometrik fotoğraf.
 4. Sağlık sigortası. İkamet edilecek süre içinde her günü kapsayan sağlık sigortası.
 5. Davet mektubu. Polonya'daki üniversite, kurum ya da dil okulundan davet mektubu.
 6. Dekont. Eğitim ücretinin ödendiği gösteren okul yazısı beya banka dekontu.
 7. Mali kaynaklar. Polonya'da ikamet süresince masraflarını karşılamaya yeterli, son 3 aya ve başvuru sahibine ait bankadan alınmış ıslak imzalı, kaşeli güncel hesap dökümü.
 8. Masrafların aile ya da sponsor olan bir kişi tarafından karşılanması durumunda; Masrafları karşılayan kişi adına hazırlanmış noter tasdikli Taahhütname Mektubu ve Polonya'da kalış süresince masraflarını karşılamaya yetecek son 3 aya ait bankadan alınan kaşeli, ıslak imzalı ve güncel hesap dökümü veya hibe yazısı.
 9. Diploma. En son mezun olduğu okulun diploması.
 10. Başvuru sahibi daha önce hazırlık ya da dil kursu için yurtdışında bulunduysa, okulu bitirdiğine dair belge.
 11. Sabıka kaydı. Adli Sicil Kaydı.
 12. Askerlik durum delgesi.
 13. Oturum kartı. Türk vatandaşı olmayanlar için Türkiye'den planlanan çıkış tarihine kadar geçerli ikamet tezkeresi.

Polonya Erasmus Vizesi

 1. Vize başvuru formu. Dikkatli bir şekilde doldurulmuş ve imzalanmış ulusal vize formu.
 2. Pasaport. Daha önce alınmış pasaportlar ve emniyetten alınacak pasaport protokolü. Pasaportta bilgilerin olduğu sayfanın ve son 3 yılda verilen Polonya ve diğer Schengen ülkelerine ait vize fotokopileri.
 3. Fotoğraf. Kriterlere uygun 2 adet, 35x45mm ebatlarında arka fonu beyaz biyometrik fotoğraf.
 4. Sağlık sigortası. İkamet edilecek süre içinde her günü kapsayan sağlık sigortası.
 5. Davetiye. Polonya'daki üniversiteden davet mektubu.
 6. Hibe. Türkiye'deki üniversiteden alınan kaşeli, kaşeli orijinal hibe teyit mektubu. Hibesiz olarak gönderilen başvuru sahibi adın adına Türkiye'deki okul tarafından hazırlanmış katılım teyit yazısına ek olarak finansal durumunu gösteren belgeler:
 7. Polonya'da ikamet süresi kadar masraflarını karşılamaya yetecek son 3 aya ait bankadan alınmış ıslak imzalı, kaşeli güncel hesap dökümü.
 8. Masrafların aile veya sponsor olan kişi tarafından karşılanması durumunda. Masrafları karşılayan kişi adına hazırlanmış noter tasdikli Taahhütname Mektubu ve Polonya'da kalış masraflarını karşılamaya yeterli, son üç aya ait bankadan alınmış ıslak imzalı, kaşeli güncel hesap dökümü.
 9. Öğrenci belgesi. Başvuran kişiye ait güncel, imzalı, kaşeli orijinal öğrenci belgesi.
 10. Oturum kartı. Türk vatandaşı olmayanlar için Türkiye'den planlanan çıkış tarihine kadar geçerli İkamet Tezkeresi.

Polonya Gönüllü Hizmet Vizesi

 1. Vize başvuru formu. Dikkatli bir şekilde doldurulmuş ve imzalanmış ulusal vize formu.
 2. Pasaport. Daha önce alınmış pasaportlar ve emniyetten alınacak pasaport protokolü. Pasaportta bilgilerin olduğu sayfanın ve son 3 yılda verilen Polonya ve diğer Schengen ülkelerine ait vize fotokopileri.
 3. Fotoğraf. Kriterlere uygun 2 adet biyometrik fotoğraf.
 4. Sağlık sigortası. İkamet edilecek süre içinde her günü kapsayan sağlık sigortası. Programa katılanlara sağlanan kriterlere uygun sağlık sigortası.
 5. Davetiye. Polonya'daki kurumdan davet mektubu.
 6. Öğrenci belgesi. Başvuran kişiye ait güncel, imzalı, kaşeli orijinal öğrenci belgesi.
 7. Teyit yazısı. Türkiye'de bulunan, programa gönderen kurumdan teyit yazısı.
 8. Hibe. Hibe yazısı veya Polonya'da ikamet süresince masraflarını karşılamaya yeterli, son 3 aya ve kişiye ait bankadan alınmış ıslak imzalı, kaşeli güncel hesap dökümü.
 9. Masrafların aile veya sponsor olan kişi tarafından karşılanması durumunda. Masrafları
 10. Karşılayan kişi adına hazırlanmış noter tasdikli Taahhütname Mektubu ve Polonya'da kalış masraflarını karşılamaya yeterli, son üç aya ait bankadan alınmış ıslak imzalı, kaşeli güncel hesap dökümü.
 11. Oturum kart. Türk vatandaşı olmayanlar için Türkiye'den planlanan çıkış tarihine kadar geçerli ikamet tezkeresi.